กระเป๋า

กระเป๋า ทำจากผ้าอุ้มเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ผสมหนัง45 Followers, 13 Posts

What's New

View all

More Indigo

Cotton indigo dye Cotton Products Made of natural colors which are unique in themselves. Hand-woven with an elaborate Various designs by indigojp.com

What Is Indigo?

Cotton indigo dye Cotton Products Made of natural colors which are unique in themselves. Hand-woven with an elaborate Various designs by indigojp.com

Sign-up

View all

JP ผ้าคราม - indigo fabric

The Indigo


Cotton indigo dye Cotton Products Made of natural colors which are unique in themselves. Hand-woven with an elaborate Various designs by indigojp.com
View all

Nong waw

Keyword: Indigo

If you're looking for help with Indigo Jp, the facebook-indigo tag at Stackoverflow is a good place to find answers.


View all

Portlet Heading

  • Modals
  • Sliders / Carousel
  • Thumbnails

ผ้าคลุมไหล่ ลายนพรัตน์

ผ้าคลุมไหล่น้ำไหล ลายครามนพรัตน์ ย้อมจากไม้มงคล 9 สี นพรัตน์หรือแก้วแก้วประการ เป็นอัญมนี 9 ชนิด ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไขามุข เพทาย และ ไพฑูรย์ ไม้มงคลเก้าอย่าง ถ้าใครมีไว้ในบ้านหรือได้ครอบครองจะทำให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต ประกอบด้วย 1.ดอกจานหรือดอกทองกวาว 2.ยอ 3.คูณ หรือ ราชพฤกษ์ 4.มะม่วง 5.ทองหลาง 6.ประดู่ 7.เค็ง 8.ลิ้นฟ้า หรือเพลา 9.ขนุน หน้ากว้าง 70 x 180 ซม. โดยประมาณ 1,200 Followers, 83 Posts